MENU +

Privacy

Nav-shop verbindt zich om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren.

De volgende categoriën van persoonlijke gegevens zullen door Nav-shop worden verwerkt: contactgegevens (voornaam, naam, adres, email, telefoonnummer), het IP-adres en alle gegevens over de bestellingen en retours.

Gegevens over de betalingstransactie van de bestellingen en bankgegevens worden uitsluitend behandeld door onze dienstverlener Ogone en uiteraard de bank. Nav-shop heeft dus geen toegang tot uw kredietkaartnummer.

Persoonlijke gegevens kunnen door Nav-shop worden aangewend voor de volgende doeleinden: beheer van de klantenaccounts, beheer van de bestellingen van de klanten, beheer van de eventuele retours en hun terugbetalingen, het verzenden van publicitaire emails die betrekking hebben op de lopende en toekomstige verkopen, statistische analyses over het gebruik van de Nav-shop website door de leden, om de navigatie en de gebruikerservaring te verbeteren.

Overeenkomstig de wet van 8 December 1992, heeft elk lid het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Via de rubriek "Inloggen" op de homepage, en vervolgens "Persoonlijke Gegevens", heeft elk lid de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijke gegevens te raadplegen, en eventueel aan te passen. Elk lid kan altijd zich verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden, gratis en zonder enige uitleg hiervoor te moeten geven, door op de link onderaan de uitnodigingsmails die hem worden toegestuurd te klikken.

Alleen de medewerkers van Nav-shop zullen de persoonlijke gegevens van de leden en de klanten gebruiken, met het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de leden of de klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de leden en klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de leden of klanten.

Nav-shop heeft wel het recht om alle algemene informatie met betrekking tot haar klanten te communiceren aan derden, voor zover deze algemene informatie geen persoonlijke gegevens bevat. Op dezelfde manier mag Nav-shop wel haar volledig bestand van leden aan derden doorgeven of verkopen, op voorwaarde dat ze haar leden hierover voorafgaandelijk informeert. In dit geval kan elk lid hiertegen bezwaar aantekenen via post of mail.

 

Cookies


Cookies zijn stukjes gegevens die naar uw computer worden verzonden wanneer u een website bezoekt. Tijdens de volgende bezoeken worden deze gegevens teruggestuurd naar die website. Cookies stellen ons in staat om u automatisch te herkennen wanneer u onze website bezoekt, zodat wij uw surfervaring kunnen verbeteren. Wij gebruiken cookies (en soortgelijke browsergegevens, zoals Flash-cookies) eveneens voor de preventie van fraude. Als uw browser is ingesteld om cookies van onze website te weigeren, zult u niet in staat zijn om een aankoop te voltooien of gebruik te maken van bepaalde functies, zoals het opslaan van items in uw winkelwagen of het ontvangen van gepersonaliseerde aanbevelingen. Daarom raden we u aan om uw browser te configureren om cookies van onze website te aanvaarden.